• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

มรดก หรือทรัพย์สิน แบบไหนบ้างที่ต้องเสีย ภาษีมรดก

Started by fairya, November 10, 2021, 08:09:07 PM

Previous topic - Next topic

fairya

ภาษีมรดก | มรดก | ภาษีมรดก หรือทรัพย์สิน แบบไหนบ้างที่ต้องเสีย ภาษีมรดก มีมากมีน้อย ถ้ามีทรัพย์สิน ที่ต้องตกไปอยู่กับ ทายาท ยามเมื่อเราต้อง จากไป หรือ หากเราได้รับ มรดก จากญาติผู้ใหญ่หรือคนรัก ที่จากไป เราจะต้องเสียภาษีมรดกอย่างไรบ้าง และ มรดกแบบไหน ต้องเสีย แบบไหนไม่ต้องเสีย 


ภาษีมรดก คืออะไรคนที่มีทายาทหรือมีคนที่รัก ทุกคนย่อมอยากส่งมอบทรัพย์สินของตัวเองให้เป็นมรดกตกทอด แต่สงสัยกันไหมคะว่า ภาษีมรดกคืออะไร? มรดกที่เรามอบให้คนที่เรารักนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่ และอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี อะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีภาษีการรับมรดกก็คือ ภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกแต่ละรายที่มูลค่ามรดกสุทธิรวมเกิน 100 ล้านบาท โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี และผู้รับมรดกเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี และจัดเก็บภาษีในอัตรา 5-10% สำหรับมรดกส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท มักจะมีการกำหนดค่าลดหย่อนและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์กับผู้รับมรดกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก นั่นคือผู้รับมรดกที่มีความใกล้ชิดกับเจ้ามรดกจะมีอัตราภาษีที่น้อยกว่าผู้รับมรดกที่อยู่ห่างไกล

รายละเอียดเพิ่ม