• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

ดูดวงฤกษ์ยามต่างๆ แนะนำเลย มาหาหมอดู แม่นมากกกกแม่

Started by hs8jai, May 08, 2024, 01:52:36 PM

Previous topic - Next topic

hs8jai

ฤกษ์เปิดร้าน
ดูฤกษ์เปิดร้านกิจการทำมาค้าขายต้องมีการดูฤกษ์เปิดร้าน เพื่อเป็นศิริมงคลลให้ทำมาค้าขายคล่อง ลูกค้าเยอะ ไหลมาเทมา เดือนมกราคม -ฤกษ์ดี วันที่ 2 มกราคม 13:26 น. เปิดกิจการเป็นร้านค้า ร้านเพชร ร้านทอง ร้านเครื่องประดับ


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
ดูฤกษ์ปลูกบ้าน การจะปลูกบ้านนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าต้องดูฤกษ์ปลูกบ้าน ทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเข้ามา และเพื่อเปิดทางให้สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม


ฤกษ์แต่งงาน
ดูฤกษ์แต่งงาน ท่านใดที่จะแต่งงานกัน จำเป็นต้องดูฤกษ์แต่งงานนี้เพื่อเป็นศิริมงคล และเปิดรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในวันแต่งงาน ฤกษ์แต่งงานมงคลตามวันเกิดในแต่ละเดือน ปี2562 ดูจากฝ่ายหญิงเป็นหลัก
ฤกษ์ออกรถใหม่
ดูฤกษ์ออกรถใหม่ การออกรถใหม่เพื่อให้เป็นมงคลจำเป็นต้องดูฤกษ์ออกรถใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ที่ได้รับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา (วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น